Autostrada (velocità massima)

Autostrada (velocità massima)

La velocità massima autorizzata in autostrada è di120 km/h.

4 / 45